Senior

SENIOR HOLDET

Hjælpetræner

Ronald Vestergaard

Jørgen Engvang

Træner

Evt. gæstetræner

Kontingent

På senior holdet får trænerne mere hjælp/udfordringer af deltagerene.

Holdet er godt blandet fra nybegynder til rigtig erfarende kæmper.

Undervisningen/træningen er stadig sjov men noget mere seriøst end på juinorholdet.


Som ny deltager du i den fælles opvarmning, men får herefter mere undervisning/træning der passer til dit niveau. Husk det skal være hårdt, men også sjovt at træne.


Undervisningen/træningen på den enkelte dag, består af kast, holdegreb, rullefald, låse og frigørelse af låse/holdegreb samt af diverse spark og slag.


For at få nye træningsmetoder øvet, kan der komme gæstetræner, hvor træningen er anderledes - det er rart at få rørt nogle nye muskler engang imellem.


Til dig der træner med hver onsdag - tag din nabo med næste gang!


Vi er medlem af Dansk Judo og Ju-Jitsu Union (DJU), som er vores specialforbund, her betales et årskontingent på kr. 150,00 pr. år.

DJU-kontingentet tillægges som regel det 2. halvårs kontigent.


Kontingent for 1. halvår: Kr. 425,00

Kontingent for 2. halvår: Kr. 575,00 inkl. DJU-kontigent


Der udleveres et giro-kort ved træningen op til betalingen. Hvis du ikke har modtaget et giro-kort, så spørg efter et ved næste træning eller send en mail til vores kasser.